Verwantschap

Graden van verwantschap zijn niet zo eenduidig er bestaan de navolgende tellingen:

 • Naar Romeins recht
 • Naar Germaans recht
 • Naar Canonieke recht.

In rechte lijn is er bij de gradering van de verwantschap naar de diverse systemen geen verschil. De graad van bloedverwantschap vindt men door het aantal geboorten te tellen, dat tussen de betreffende generaties ligt. Ook kan men zeggen, dat er zoveel graden zijn als er personen zijn, die de generaties verwekt hebben, min een.
Tussen vader en zoon bestaat dus een één-graads verwantschap, tussen grootvader en kleinzoon een twee-graads, enzo-voort. Het wezenlijke verschil zit hem in de gradering als er een zijlijn aan te pas komt.

Verwantschap

de verschillende tellingen hieronder verder uitgewerkt

 1. ROMEINS RECHT
  Volgens de Romeinse telling zoekt men de dichtstbijzijnde gemeenschappelijke voorouder, en telt men over de voorouder heen. Hier vindt U ook de latijnse namen.
 2. CANONIEK RECHT
  Bij de canonieke telling telt men uitsluitend het aantal geboorten in de langste lijn vanaf de gemeenschappelijke voorvader
 3. GERMAANS RECHT
  Volledigheidshalve ook nog even aandacht voor de Germaans-rechtelijke wijze van gradenberekening