Namen

Hallo, ik ben..’ ‘Aangenaam, mijn naam is...’. Het eerste wat je van iemand te weten komt, is meestal hoe hij of zij heet. Namen, en in het bijzonder familienamen, wekken onze interesse, omdat ze zeldzaam zijn of misschien juist heel gewoon, of omdat we ze vreemd of grappig vinden.

Familienamen hebben onmiskenbaar een betekenis. Ooit werden ze gegeven op basis van bepaalde motieven die nu niet altijd even doorzichtig meer zijn. Familienamen weerspiegelen een stukje taal- en cultuurgeschiedenis. Heel vaak verraden ze bovendien onze geografische herkomst of beroep van de voorvaderen..

Namen

hieronder verder uitgewerkt

 1. TAAL- en FAMILIENAMEN
  De familienaam werd toegevoegd om de identificatie van personen in steeds groter wordende leefgemeenschappen gemakkelijker te maken.
 2. SOORTEN FAMILIENAMEN
  Familienamen worden traditioneel ingedeeld in vier categorieën: afstammingsnamen, woonplaats- en herkomstnamen, beroepsnamen en eigenschapsnamen
 3. BEROEPSNAMEN
  De namen die de beoefenaar van het beroep direct benoemen en de namen die verwijzen naar het belangrijkste werktuig of het product.
 4. EIGENSCHAPSNAMEN
  Bijzondere lichamelijke en geestelijke kenmerken en opvallend gedrag hebben onze voorouders sterk geïnspireerd bij de naamgeving
 5. VORM
  Zij vertellen veel over de geografische herkomst van onze voorouders.
 6. KLANK
  Niets verraadt zozeer onze herkomst als ons accent