Bevolkings Registratie

De belangrijkste bronnen waarin de overheid gegevens over voorouders heeft vastgelegd, zijn de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.
Om verder terug te gaan in de tijd hebben naast de burgerlijke overheid ook kerkelijke functionarissen gegevens over dopen, trouwen en begraven naast hun ledenlijsten.
Verder zijn er registraties rond immigratie en emigratie en verkiezingen. Voorbeelden: borgbrieven of akten van indemniteit, poorterregistraties, staten van landverhuizers, volkstellinggegevens en registres civiques. De belangrijkste bronnen blijven echter de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten-boeken.

Bronnen

hieronder verder uitgewerkt

 1. NAAMSAANNEMING
  Vóór 1811 hadden velen geen vaste familienaam. Men gebruikte een patroniem, een achternaam ontleend aan de voornaam van de vader, die dus veranderde bij elke generatie. Ook was het gebruikelijk een naam te ontlenen aan andere zaken zoals de boerderij of veldnaam waar men woonde; deze namen wijzigden dus bij verhuizing.
 2. BURGERLIJKE STAND
  geboorte akte / huwelijks akte / huwelijksaan- en afkondigingen / overlijdens akte / registers van naamsaanneming
 3. BEVOLKINGSREGISTERS
 4. KERKELIJKE REGISTERS
  Het registreren van geboorten, huwelijken en overlijden was voor 1811 geen taak van de plaatselijke overheid
 5. MIGRATIE
 6. VERKIEZINGEN