Verwantschap

Verwantschap

Graden van verwantschap zijn niet zo eenduidig er bestaan de navolgende tellingen:
  • Naar Romeins recht
  • Naar Germaans recht
  • Naar Canonieke recht.

In rechte lijn is er bij de gradering van de verwantschap naar de diverse systemen geen verschil. De graad van bloedverwantschap vindt men door het aantal geboorten te tellen, dat tussen de betreffende generaties ligt. Ook kan men zeggen, dat er zoveel graden zijn als er personen zijn, die de generaties verwekt hebben, min een.
Tussen vader en zoon bestaat dus een één-graads verwantschap, tussen grootvader en kleinzoon een twee-graads, enzo-voort. Het wezenlijke verschil zit hem in de gradering als er een zijlijn aan te pas komt.

Romeins Recht

Volgens de Romeinse telling zoekt men de dichtstbijzijnde gemeenschappelijke voorouder, en telt men over de voorouder heen.Omdat zowel in de stijgende als in de dalende lijn geteld wordt spreekt men bij deze telwijze ook wel van een dubbeltelling.

4 betovergrootvader/moeder
3 overgrootvader/moeder
5 Overoudoom/tante
2 Grootvader/moeder
4 Oudoom/tante
6
1 Vader/moeder
3 Oom/Tante
5
7
0 Persoon
2 Broer/zuster
4
6
8
1 Zoon/docher
3 Neef /nicht
5
7
 
2 Kleinzoon/dochter
4
6
   
3 Achterkleinzoon/dochter
5
     
4 Betachterkleinzoon/dochter
   
Romeins rechtelijk

Het nederlands recht volgt deze telling

5 atavus/atavia
4 abavus/abavia
6
3 proavus/proavia
5
7
2 avus/avia
4 patruus magnus/amita magna
avunculus magnus/matertera magna
6
8
1 pater/mater
3 patruus/avunculus
amita/matertera
5
7
9
0 ego
2 frater/sonor
4
6
8
 
1 filius/filia

3 fratris filius/sonoris filius
fratris filia/sonoris filia

5
7
   
2 nepos/neptis
4
6
     
3 pronepos/proneptis
5
       
4 abnepos/abneptis
   
Romeins rechtelijk (latijn)
Canoniek Recht

Bij de canonieke telling telt men uitsluitend het aantal geboorten in de langste lijn vanaf de gemeenschappelijke voorvader. Omdat nu uitsluitend in de dalende lijn geteld wordt spreekt men ook wel van een enkeltelling.

4 betovergrootvader/moeder
3 overgrootvader/moeder
4 Overoudoom/tante
2 Grootvader/moeder
3 Oudoom/tante
4
1 Vader/moeder
2 Oom/Tante
3
4
0 Persoon
1 Broer/zuster
2
3
4
1 Zoon/docher
2 Neef /nicht
3
4
 
2 Kleinzoon/dochter
3
4
   
3 Achterkleinzoon/dochter
4
     
4 Betachterkleinzoon/dochter
   
Canoniek rechtelijk

De canonieke telling is vastgesteld op het concilie van Lateranen (1215)

Germaans Recht

Volledigheidshalve ook nog even aandacht voor de Germaans-rechtelijke wijze van gradenberekening, die men wel een terugblijvende dubbeltelling noemt en wel omdat in de zijlijn steeds één bij de Romeinsrechtelijke telling achterblijft.

4 betovergrootvader/moeder
3 overgrootvader/moeder
4 Overoudoom/tante
2 Grootvader/moeder
3 Oudoom/tante
5
1 Vader/moeder
2 Oom/Tante
4
6
0 Persoon
1 Broer/zuster
3
5
7
1 Zoon/docher
2 Neef /nicht
4
6
 
2 Kleinzoon/dochter
3
5
   
3 Achterkleinzoon/dochter
4
     
4 Betachterkleinzoon/dochter
   
Germaans rechtelijk

In de middeleeuwen sprak me niet van graad maar cnie of Knie. Evenknie is een generatiegenoot. In deze tijd sprak men ook van linc of link in plaats van lijn.