Erfelijke factoren

Erfelijke factoren

Zit in de familie

Erfelijke factoren, zowel zichtbare als onzichtbare verschijningsvormen, kunnen de genealogie niet alleen van dienst zijn, mogelijk is er ook nog een voorspellend effect.

Dat zit in de familie wordt vaak gezegd. Men doelt dan vaak op gedrags eigenschappen, ziektes of overlijdensoorzaken.

Bloedgroepen zijn een factor die een duidelijk stempel kunnen drukken op de genealogie, die ook zaken aan het licht kunnen brengen die mogelijk minder aangenaam zijn, of toch voor betrokkenen interessant.

DNA is een nieuwere technologie die duidelijk perspectieven biedt. Om financiele redenen nog slechts beperkt beschikbaar, heeft het zijn mogelijkheden al bewezen.

Bloedgroepen

Hoe waardevol is genealogisch onderzoek in een dorp waar op grond van bloedgroep onderzoek gebleken is dat 30 Procent van de eerstgeborenen niet van de vader was op wiens naam het kind stond. Wat is dan nog van de plaats van de amateur genealoog, kun je afvragen.

DNA en Genealogie

Het DNA is redelijk stabiel: in ongeveer 1 op de 500 overervingen treden er wijzigingen op. Het is daarom mogelijk een enkele honderden generaties terug te gaan. Met een reken getal van 20 jaar per generatie kunnen tot een een aantal eeuwen voor Chr. gaan.

Hoewel het DNA stabiel is treden er toch incidenteel kleine wijzigingen, mutaties genoemd, op. Deze kleine wijzigingen wijken maar in beperkte mate af van de orginele versie. Alle mannen met dezelfde voorvader hebben een gelijk Y-chromosoom. Dat betekend dat wanneer twee mannen een dezelfde Y-Chomosoom hebben, dat ze een voorvader gemeenschappelijk hebben. Met moderne technieken kan je specifiek op het Y-chromsoom een aantal merkplekken toetsen. Wanner ze gelijk zijn weet je dat er verwantschap bestaat. Het kan voorkomen dat niet alle onderzochte merkplekken identiek zijn, maar dat er een klein verschil is. Aan de hand van de mutaties kan het aantal generaties worden gemarkeerd. Het DNA onderzoek kan dan niet alleen gegevens verstrekken dat je verwant bent met elkaar maar ook, hoeveel generaties terug de voorouder gemeenschappelijk was.

Uitgaande van het feit dat in een streek vele mensen Y-chomosomen hebben die weliswaar niet identiek zijn maar die toch verschillende kenmerken gemeen hebben, een streekgebonden DNA profiel, kan dit belangrijk zijn voor het volgen van migratiestromen. Wat voor de Y-chomosonale DNA werd gesteld, geldt ook voor het moederlijke micochondriale DNA. Men vermoedt zelfs dat de West-Europese bevolking afstamt van een zevental vrouwen.