Landgoed Goeree

Landgoed Goeree.

 

Gerrit Smelt (*1808) verwierf dit landgoed in 1852 en heeft het huis rond 1855 laten herbouwen. De eerste steen werd gelegd door zijn jongste zoon Hubertus (*1848) Het fungeerde eerst als als vakantiehuis, maar na de opheffing van de rederij ging de familie Smelt in 1891 op het landgoed wonen.

 

Historie

 

1411:

De oudste gevonden vermelding Ansen Mare (een moergebied in exploitatie gegeven). Het werd als moergebied geëxploiteerd ten behoeve van met name turfwinning. Na deze moer exploitatie viel het gebied terug aan Jan III van Glymes (1452-1532), heer van Bergen op Zoom.

 

1529:

Het het gebied, onder de naam Anxtmeere, werd in een testament van Antonius Glymes (deken in Bergen op Zoom) genoemd. Jan III van Glymes (1452-1532), heer van Bergen op Zoom, die Hengstmeer in 1529 – toen vermeld als “Anxtmeere” – schonk aan zijn natuurlijke broer Antonius van Glymes, ook genaamd Van Bergen (overleden in 1540), kanunnik en deken van het kapittel van Sint-Geertrui, lid van de domeinraad van Bergen op Zoom en eerste hofkapelaan van hertog Philips de Schone en keizer Karel V. Diens executeurs-testamentair transporteerden Hengstmeer, inmiddels met een huis, hoeve en bossen, in 1540 aan een andere bastaardbroer, te weten Hubrecht van Bergen, schout, drossaard en kastelein van Wouw en het Oostkwartier van het markiezaat Bergen op Zoom en lid van de Bergense raad- en rekenkamer.

 

1684:

Het oude Hengstmeer viel uiteen in twee delen: het grootste deel, dat de naam Hengstmeer zou blijven dragen, kwam toen in eigendom van Hugo Cornets de Groot (1658-1705), heer van Hildernisse, schout en drossaard van Bergen op Zoom. Het kleinere deel, “Kleijn Angstmeer” of “Clavere Velden” genaamd, kwam in handen van Gillis Brouwers. In 1644 was ene Jan van Hove, poorter van Bergen op Zoom, “edele heere van Watervliet ende Anghstmeer” en was er ook sprake van de “heerlijckheijt van Angstmeer”.

 

1787:

Een kaart uit 1787

Het was in die tijd eigendom van Adriaan David van der Gon (Vice Admiraal van Holland en West Friesland) deze heeft Hengstmeer omgedoopt in Goe ree (goede rede).

1829:

De uit Zierikzee afkomstige Hubertus Petrus Schillemans (1786-1863), rentenier en grondeigenaar, woonachtig te Oosterhout (N.-Br.), kocht de buitenplaats Hengstmeer bij Bergen op Zoom 19 juni 1829 voor de som van elfduizendviijfhonderd gulden.

 

1852:

Gerrit Smelt (*1808) verwierf dit landgoed in 1852 van zijn schoonvader en heeft het huis rond 1855 laten herbouwen. De eerste steen werd gelegd door zijn jongste zoon Hubertus (*1848) Het fungeerde eerst als als vakantiehuis, maar na de opheffing van de rederij ging de familie Smelt in 1891 op het landgoed wonen.

Na de dood van Gerrit Smelt is het landgoed nog gepoogd te verkopen

 

1891:

Na de opheffing van de rederij ging de familie Smelt in 1891 op het landgoed wonen.

 

1909:

Het landgoed werd in 1909 verkocht aan Dr. Geluk, de buurman en goede jachtvriend.

 

1929:

Rond 1929 is het verbouwd door er een etage bovenop te zetten.

 

1939:

Het gebouw is na een brand afgebroken.

 

1972:

In 1972 kocht de stichting Noord-Brabants landschap het landgoed samen met een aantal andere en het gebied kreeg de naam Zoomland.